Herunder kan du søge efter yderligere oplysninger hos det ansvarlige ministerium:

 

Supplerende litteratur

Formularer

BEK nr 1494 af 11/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag
(Bidragsbekendtgørelsen)
BEK nr 1123 af 25/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af overenskomst af 26. januar 2006 om ændring af konventionen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige indeholdende internationalprivatretlige bestemmelser om ægteskab, adoption og værgemål undertegnet i Stockholm den 6. februar 1931
CIR nr 29 af 01/03/1982 - Gældende
Cirkulære om førelse af personregistrene i de sønderjyske landsdele
VEJ nr 10286 af 15/12/2017 - Gældende
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område
VEJ nr 10275 af 11/12/2017 - Gældende
Vejledning om børne- og ægtefællebidrag
(Bidragsvejledningen)
VEJ nr 10274 af 11/12/2017 - Gældende
Vejledning om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag
VEJ nr 10276 af 10/12/2017 - Gældende
Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2018
VEJ nr 9349 af 06/04/2017 - Gældende
Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2017
VEJ nr 9093 af 11/02/2016 - Gældende
Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2016
VEJ nr 9715 af 01/07/2015 - Gældende
Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2015
VEJ nr 9945 af 24/11/2014 - Gældende
Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2014
VEJ nr 9098 af 20/03/2013 - Gældende
Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2013
VEJ nr 20 af 14/03/2012 - Gældende
Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2012
VEJ nr 9857 af 11/12/2008 - Gældende
Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag i 2009
SKR nr 10277 af 10/12/2017 - Gældende
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2018
SKR nr 10357 af 15/12/2016 - Gældende
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2017
SKR nr 9039 af 15/01/2016 - Gældende
Orienteringsskrivelse om det familieretlige område i relation til Færøerne og Grønland (Til Ankestyrelsen, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland)
SKR nr 11286 af 16/12/2015 - Gældende
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2016
SKR nr 14 af 13/01/1936 - Gældende
Skrivelse om tinglysning af ægtepagtstillæg.
SKR nr 200 af 15/11/1935 - Gældende
Skrivelse om ægtepagtsregisteret.
SKR nr 152 af 27/09/1929 - Gældende
Skrivelse om aflysning af bosondringsdekret.
CIS nr 10323 af 15/12/2014 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2015
CIS nr 9794 af 12/12/2013 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2014
CIS nr 106 af 21/12/2011 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2012
CIS nr 9677 af 14/12/2010 - Gældende
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2011
CIS nr 9958 af 17/12/2009 - Gældende
Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2010
CIS nr 9768 af 12/12/2005 - Gældende
Vejledende indtægtsgrænser m.v. for 2006 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag
CIS nr 9824 af 27/06/2005 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om statsamternes mulighed for at få assistance i familieretlige sager fra danske ambassader og andre repræsentationer
CIS nr 9659 af 08/12/2004 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om vejledende indtægtsgrænser m.v. i 2005 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag
CIS nr 9602 af 13/12/2002 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om vejledende indtægtsgrænser i 2003 i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag
CIS nr 11115 af 11/03/1991 - Gældende
Skrivelse om vurderingen af erhvervsevne ved overgang til efterløn eller pension
CIS nr 101 af 13/07/1983 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om bortfald af pligten til at afgive indberetning til rigsregistraturen om navneændringer for personer over 15 år. (Til personregisterførerne i Sønderjylland)


KEN nr 9726 af 06/12/2005 - Gældende
Landsskatterettens kendelse vedr. gave til datter fra forældre et eller to bundfradrag